برچسب- لوله های سانتریفیوژ پلی پروپیلن

لوله های سانتریفیوژ پلی پروپیلن | فالکون آزمایشگاهی | لوله فالکون آزمایشگاهی

لوله های سانتریفیوژ پلی پروپیلن

در مقاله اخیر نویسندگان R.P. Gale و H.M. لازاروس یک اصطلاح فنی جدید برای توصیف جنبه مهمی از تحقیقات آزمایشگاهی مدرن ارائه می دهند؛ آنها عنوان "پلاستیک" را برای بیان تکمیل شرایط در in vitro، in vivo و in silico13 به خوبی نشان می دهند. ما این اصطلاح جدید را بسیار مناسب می دانیم، و تصدیق می کنیم که بخش زیادی از کار تحلیلی، تصفیه، ذخیره سازی، انكوباسيون میباشد و همچنين روشهاي آزمايشگاهي غير قابل شمارش ديگری در شرايط [...]