کاغذ صافی آزمایشگاهی

 برای صاف کردن محلولها از کاغذ صافی آزمایشگاهی استفاده می شود. کاغذ صافی بدون خاکستر (Ashless) را از الیافی که با اسید کلریدریک و اسید فلوئوریدریک شستشو داده می شود و با آمونیاک‌ خنثی شده می‌سازند. کاغذ صافی باید دارای چنان بافتی باشد که کوچکترین ذرات رسوب را از خود عبور ندهد و در عین حال محلول را سریعا صاف‌ بکند.

سه ‌نوع کاغذ صافی آزمایشگاهی معمول ‌می باشد:

 بافت ریز : این کاغذ صافی آزمایشگاهی برای صاف کردن رسوبهای خیلی ریز استفاده می شود این فیلتر ها دارای بافت ریز با تخلخل 2 تا 3 میکرون و سرعت نسبتا پایین است.

واتمن 42 و 44 و باند آبی S&S 5893 )Schliecher & Schuell 5893) نمونه ای از این نوع کاغذ صافی است.

 بافت متوسط: این کاغذ صافی برای صاف کردن رسوبهای حاوی دانه‌های متوسط استفاده می گردد این فیلتر ها دارای بافت نسبتا درشت با تخلخل 8 تا 10 میکرون و سرعت نسبتا بالا است.

واتمن 40 و باند سفید S&S 5892 نمونه ای از این نوع کاغذ صافی است.

 بافت درشت : این کاغذ صافی جهت صاف کردن رسوبهای دانه‌ درشت‌ و رسوبهای ژلاتینی مورد استفاده ‌قرار می‌گیرد این فیلتر ها دارای بافت درشت با تخلخل 20 تا 25 میکرون و سرعت بالا می باشد.

واتمن 41 و باند مشکی (S&S 5891) نمونه ای از این کاغذ صافی آزمایشگاهی می باشد .

 

آماده‌سازی کاغذ صافی آزمایشگاهی :

برای آماده‌ کردن کاغذ صافی آزمایشگاهی جهت صاف کردن محلول ، ابتدا کاغذ صافی خشک را دقیقا تا بزنید تا سطح آن دقیقا به ‌یک‌ چهارم ‌برسد. سپس یک ‌قسمت‌ سه ‌گوش‌ از یکی‌ از دو گوشه را پاره‌کنید. سپس کاغذ صافی آزمایشگاهی را باز کنید تا مخروطی با زاویه 60 درجه ‌درست‌ گردد. آنگاه کاغذ صافی را با آب مقطر و با انگشت‌ به ‌آرامی برروی قیف مستقر بکنید. در صورتی که مخروط به طور صحیح قرارگیرد، هیچ منفذی برای وجود هوا بین کاغذ و قیف وجود نخواهد داشت‌ و سرعت صاف کردن زیاد می گردد.

 

 روش تشخیص کاغذ فیلتر واتمن اصل انگلستان از کاغذ فیلتر تقلبی ، کاغذ صافی آزمایشگاهی

این روش تشخیص برای کاغذ فیلتر های نوع بدون خاکستر( اشلس Ashless) که شامل گرید های 40 تا 44 واتمن

و گرید های 589/1 و 589/2 و 589/3 اس & اس است به شرح زیر می باشد :

برای این کار کافی می باشد تنها یه برگ از کاغذ فیلتر مورد آزمایش را بسوزانید >> حال در صورت اصل بودن باید خاکستر بسیار کمی حاصل از سوختن آن بر جای بماند و اگر اینگونه نبود این کاغذ فیلتر تقلبی است و بدون خاکستر است.

 

راهنمای خرید کاغذ صافی و فیلتر آزمایشگاهی  معرفی انواع کاغذ صافی آزمایشگاهی

در خرید کاغذ صافی باید دقت کنید که کاغذ صافی های سلولزی گوناگونی وجود دارد که هر کدام ویژگی های کمی و کیفی متفاوتی را دارند . کاغذ صافی باند مشکی به عبور 100 میلی لیتر مایع از بین خود در عرض 20 تا 30 ثانیه اجازه می دهد . طراحی آن به منظور صاف کردن محلول های ژلاتینی ضخیم تر می باشد. کاغذ صافی باند سفید به عبور 100 میلی لیتر مایع از بین خود در عرض 40 تا 60 ثانیه اجازه می دهد . طراحی آن برای صاف کردن محلول های شفاف درشت می باشد. کاغذ صافی باند آبی به عبور 100 میلی لیتر مایع از بین خود در عرض 200 تا 400 ثانیه اجازه می دهد . طراحی آن به منظور صاف کردن محلول های شفاف ریز می باشد.

زمان انتخاب یک کاغذ صافی برای یک هدف خاص ، چه برای آزمایشگاه شیمی چه کار دیگری می باشد مواردی که باید در نظر داشت شامل سطح موثر کاغذ  قطر فیبر و قدرت قابل انبساط می گردد. بعضی از کاغذ فیلتر های خودرو برای روغن ها طراحی شده هستند در حالی که سایرین به منظور صاف کردن هوا استفاده می گردند.

http://webs.ucm.es/BUCM/blogs/Europaenblog/9245.php?zm=4#.XQct2hYza70