کارخانجات مواد لبنی، شیر و فراورده‌های جانبی

1. اتوانالایزر شیر
2. کرایوسکوپ
3. سانتریفیوژشیر
4. pH متر
5. هضم و تقطیر اتوماتیک
6. سوکسله اتوماتیک
7. اتوکلاو
8. ترازوی رطوبت‌سنج
9. بوتیرومتر شیر‌، بوتیرومتر پنیر، بوتیرومتر کره و بوتیرومتر خامه
10. انکوباتور
11. رفراکتومتر
12. آون
13. میزبندی ( سکوبندی) آزمایشگاه